De Wet DBA staat volop ter discussie. Staatssecretaris Wiebes van Financiën meldde op vrijdag 18 november 2016 dat de handhaving op de wet wordt opgeschort tot 1 januari 2018, met als gevolg dat zzp’ers en opdrachtgevers tot die tijd geen boete of naheffing krijgen. Kort voor deze uitspraak schreef Marleen van Woerden een korte column over de recente trend dat veel grote bedrijven zich massaal ontdoen van zzp’ers. De vraag of dat nodig is komt in deze column aan de orde. Lees verder.