Wat als een stakeholder een besluit neemt dat een bedrijf feitelijk dwingt om tot collectief ontslag over te gaan? Wanneer treden de overlegverplichtingen met de vakbonden uit de Wet Melding Collectief Ontslag van een werkgever dan in werking?

Het HvJ EU gaat voor een keer niet uit van een materiële benadering (zoals vaak wel wordt aangenomen bij overgang van onderneming), maar trekt duidelijk een meer formele grens bij de uitleg van het werkgeversbegrip.

Lees hier verder.

Group of professionals leaving office after layoff or being fired