HRInterim@stage

Aan de hand van stellingen en concrete casus hebben we met elkaar het nieuwe ontslagrecht doorgenomen. Of het altijd eerlijker en sneller is geworden, is de vraag. Ook waren er voor de deelnemers een aantal “eye openers” zoals de verplichting tot het omgekeerd afspiegelen als er na reorganisatie nieuwe functies blijken die een overlap hebben met taken uit oude functies. Kortom de werkgever heeft dus niet altijd de volledige vrijheid te benoemen wie hij wil op nieuwe functies na reorganisatie. Ook is het belangrijk voor werkgevers, als werk wordt ge-outsourced, de UWV-aanvragen niet uitsluitend te baseren op het feit dat de externe arbeidskrachten goedkoper zijn maar vooral uit te leggen waarom die outsourcing leidt tot en doelmatiger bedrijfsvoering (op meerdere aspecten). We concludeerden hoe belangrijk het is geworden onder de WWZ de UWV aanvragen goed voor te bereiden en in te vullen, om te voorkomen dat de vergunning geweigerd wordt. UWV toetst precies, zo blijkt uit de praktijk.