Investeren in jong talent essentieel voor innovatiekracht in advocatuur

Liber Dock stelt studiebeurs beschikbaar voor ambitieuze studenten

AMSTERDAM, March 2016 – Het in maart 2015 geopende advocatenkantoor Liber Dock stelt dit studiejaar twee studiebeurzen beschikbaar voor het volgen van een Masteropleiding op het gebied van arbeid, onderneming en medezeggenschap. Tevens wordt praktijkervaring geboden via een stage bij Liber Dock. Ambitieuze studenten wordt gevraagd een essay te schrijven waaruit blijkt dat ze affiniteit en visie hebben op het expertisegebied van Liber Dock: arbeid, onderneming en medezeggenschap.

Bevorderen van talent en innovatiekracht

Liber Dock introduceert de Liber Dock Masterbeurs.

De Liber Dock Masterbeurs wordt uitgereikt om de ontwikkeling van jong talent en innovatie in de advocatuur te bevorderen. Marian van Eck, partner Liber Dock: “Een goede opleiding kost geld, zeker tegenwoordig waar studiebeurzen plaats hebben gemaakt voor studieleningen. We vinden het belangrijk dat talentvolle studenten opleidingskansen krijgen en praktijkervaring kunnen opdoen. Daarnaast staat bij Liber Dock kennisdeling voorop en de jongere generatie is daarin vooruitstrevend. Via dit initiatief verwachten wij dat jong talent ons kan helpen onze werkwijze innovatief te houden”, aldus Van Eck.

Liber Dock nodigt Masterstudenten van harte uit zich vóór 15 mei 2017 aan te melden. Meer informatie is te vinden via www.liberdock.com/masterbeursDe beste schrijvers mogen hun essay in juni 2017 presenteren waarna de finale selectie plaatsvindt.

Over Liber Dock

Liber Dock is op 30 maart 2015 opgericht door Marian van Eck en Boudewijn Kanen (beiden voorheen verbonden aan een groot advocatenkantoor op de Zuidas). Met een ervaren team buigen zij zich op een moderne manier over juridische en strategische vraagstukken op het vlak van arbeid, onderneming en medezeggenschap. Hierbij ligt de focus op verandertrajecten waar ondernemingsraad, vakbonden, bestuurders en commissarissen bij betrokken zijn. Liber Dock werkt als business partner met (inter)nationale klanten aan grensverleggende oplossingen. De werkwijze die Liber Dock hanteert is transparant en advies wordt visueel inzichtelijk gemaakt aan de hand van door Liber Dock ontwikkelde infographics.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Liber Dock
Boudewijn Kanen: 0611904972
Marian van Eck: 0629551973

Voorwaarden

Volg jij de Master Arbeid & Onderneming aan de Universiteit van Amsterdam of een vergelijkbare master aan deze of een andere Nederlandse universiteit met in hoofdzaak arbeidsrechtelijke en ondernemingsrechtelijke vakken? Dan maak je in het academisch jaar 2017 kans op een Liber Dock Masterbeurs ter waarde van € 2500.

Voor wie staat inschrijving voor de beurs open?
Masterstudenten die zich specialiseren in arbeidsrecht en ondernemingsrecht (moment van instroom is niet relevant) en die niet vóór 1 maart 2018 deze master afronden.

Wie kunnen de beurs winnen en hoe?
De masterstudenten die in 1000 – 1500 woorden (ca. drie A4’tjes) het boeiendste betoog, de beste analyse of het mooiste vergezicht kunnen schrijven over een eigen te kiezen onderwerp op het gebied van arbeid, onderneming en medezeggenschap. De beste schrijvers zullen door de Liber Dock jury uitgenodigd worden een presentatie te geven. De beste twee studenten winnen de beurs. Stuur je essay met je cv voor 15 mei 2017 per e-mail aan: sylvia.vandenham@liberdock.com. De presentaties zullen gepland worden in juni 2017 en het streven is voor 1 augustus 2017 bekend te maken wie gewonnen hebben.

Aan welke onderwerpen kun je denken?
Dat is in principe aan jou, mits het ziet op een thema dat relevant is voor de praktijk waar ons kantoor zich in bevindt. Kijk even waar ons kantoor zich zoal mee bezighoudt (www.liberdock.com). Je mag de actualiteit erin betrekken en je visie wordt verwacht op juridische (en eventueel sociale of maatschappelijke) knelpunten die jij ziet.

What’s in it for Liber Dock?
De twee winnaars ontvangen niet alleen de beurs maar gaan ook gedurende tien weken drie dagen per week stage lopen op kantoor, in het najaar van 2017 of voorjaar 2018. Zo zijn wij verzekerd van goede student-stagiairs en ben jij verzekerd van werkervaring en eventueel studiepunten. Tijdens de stage vragen we je ook mee te denken over het innovatief houden van onze werkwijze. Je krijgt gedurende die stageperiode een stagevergoeding van € 500 bruto.

Meer informatie over de voorwaarden
De voorwaarden zijn uitgewerkt op onze website, www.liberdock.com onder het kopje Masterbeurs.

  • Bewijs dat je de Master Arbeid & Onderneming aan de UvA volgt of bewijs dat je een andere master bij een Nederlandse universiteit volgt die in hoofdzaak arbeidsrechtelijke en ondernemingsrechtelijke vakken bevat.
  • Bewijs (achteraf te verstrekken aan Liber Dock) dat je deze master succesvol hebt afgerond (uiterlijk aan het einde van het daarop volgende studiejaar, dus uiterlijk voor 1 september 2018). Als je dit niet kunt overleggen, heeft Liber Dock het recht de studiebeurs terug te vorderen.
  • Het tijdig voor 15 mei 2017 inleveren van een essay van 1000-1500 woorden (exclusief voetnoten) over een door jou gekozen onderwerp op het gebied van arbeid, onderneming en medezeggenschap en dat ziet op een thema dat relevant is voor de praktijk waar ons kantoor zich in bevindt .
  • De beste essays worden uitgekozen voor een presentatie. Bij de presentatie is het van belang dat je ook mondeling in staat bent het juridisch kader samen te vatten en dat je je visie of conclusies uit je essay helder en gemotiveerd kunt toelichten.
  • De presentaties worden gepland in juni en het streven is voor 1 augustus 2017 bekend te maken wie de Liber Dock Masterbeurs hebben gewonnen.
  • Je gaat vervolgens in najaar 2017 of voorjaar 2018 stage op ons kantoor lopen gedurende tien weken (drie dagen per week) op kantoor; de periode wordt gezamenlijk ingepland.
  • Prijs en stage zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Liber Dock behoudt zich het recht voor de prijs niet uit te keren of terug te vorderen indien de stage niet (geheel) wordt doorlopen.
  • Liber Dock kan niet verplicht worden een masterbeurs uit te geven; het is te allen tijde aan Liber Dock te bepalen of de kwaliteit van de ingeleverde essays en presentaties van voldoende kwaliteit is.