Het was een openhartige discussie. Niet eenvoudig, vanwege internationalisering, de snel veranderende wereld, sterke concurrentie en andere arbeidsverhoudingen dan in de tijd toen de vakbonden ontstonden. De algemene conclusie was dat de rol van de vakbonden zeker niet uitgespeeld is. Er liggen juist kansen voor een bredere taakopvatting en het geven van impulsen voor vernieuwing. Verschillende vakbondsbestuurders zijn, zo is de ervaring aan tafel, deskundig en hebben zeker visie, maar de vakbonden zouden meer moeten doen om hun imago te verbeteren en hun achterban te verjongen.