Marian en Sebastiaan zullen een training geven aan de recent opgerichte OR. Zij zullen dan met name ingaan op de verantwoordelijkheden van een OR en wat een OR precies doet.