Charlotte Waterman

Advocaat

Charlotte is sinds december 2017 verbonden aan Liber Dock. Zij heeft zowel een master arbeidsrecht als de master privaatrecht behaald aan de Universiteit van Amsterdam.

Tijdens haar studie is Charlotte verbonden geweest als student-assistent aan de vakgroep arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht van de Universiteit van Amsterdam en heeft ze als docent het vak arbeidsrecht verzorgd aan de Universiteit Leiden. Zij heeft inmiddels twaalf publicaties op haar naam staan en publiceert nog steeds regelmatig in vaktijdschriften. Daarnaast is zij vaste auteur voor Sdu Commentaar Arbeidsrecht artikelsgewijs waarin zij artikelen becommentarieert met betrekking tot opzegging en ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Van september 2018 tot en met september 2019 was Charlotte bestuurslid van de Jonge Balie Amsterdam.

Charlotte adviseert en procedeert over diverse aspecten van het arbeidsrecht met raakvlakken op het gebied van het ondernemingsrecht.

Charlotte heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

Arbeidsrecht

  • medezeggenschap
  • collectief ontslag
  • arbeidsmediation
  • internationaal arbeidsrecht

 

< terug naar 'people'