Simone Schmeetz

Counsel (self-employed)

Simone is sinds 2007 advocaat en heeft ongeveer 10 jaar ervaring in de advocatuur bij gerenommeerde internationale kantoren in Amsterdam. Zij is specialist binnen de arbeidsrechtpraktijk in de breedste zin, met een focus op de arbeidsrechtelijke aspecten van fusies en overnames en outsourcing.

Zij adviseert regelmatig over reorganisaties en medezeggenschaptrajecten, al dan niet in het kader van fusies en overnames. Daarnaast heeft zij heeft vele nationale en internationale bedrijven succesvol bijgestaan bij ontslagtrajecten, zowel op collectief als individueel niveau. Zij heeft ruime ervaring met het opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten en managementovereenkomsten, onder meer voor (statutair) bestuurders. Ook adviseert zij over (financieel) beloningsbeleid.

Naast de arbeidsrechtelijke ervaring die Simone tijdens haar loopbaan heeft opgedaan, is zij enige tijd werkzaam geweest in de fusie en overnamepraktijk. In 2015 is zij haar eigen arbeidsrechtkantoor begonnen in het arrondissement Midden-Nederland. Vanuit dat kantoor is zij sinds 2016 gedetacheerd naar Liber Dock.

Mede door haar ervaring in de (internationale) transactiepraktijk, is zij in staat de HR aspecten van de business snel te doorgronden en zij heeft goed gevoel voor de belangen die er spelen. Haar werkstijl kenmerkt zich door een pragmatische en betrokken aanpak waarbij zij gericht is op goede persoonlijke relaties.

Zij publiceert regelmatig in vakbladen, onder meer over beloningsvraagstukken.

< terug naar 'people'