Newsroom

Blog

Legal Journals

Business Media

News

Liber Dock Lustrum feest

In april 2020 bestaat Liber Dock 5 jaar! Dit lustrum vieren wij graag met onze relaties. Managementgoeroe Ben Tiggelaar zal daarbij aanwezig zijn als Keynote…

Read more

Training OR Kite Pharma

Marian en Sebastiaan zullen een training geven aan de recent opgerichte OR. Zij zullen dan met name ingaan op de verantwoordelijkheden van een OR en…

Read more

WAB – ontbijtsessie

Afgelopen zomer heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Deze wet treedt in werking per 1 januari 2020. Wat houdt deze…

Read more

About Liber Dock

Vernieuwend advocatenkantoor Liber Dock opent zijn deuren

AMSTERDAM, 12 maart 2015 – Op 30 maart aanstaande opent Liber Dock, een nieuw advocatenkantoor op het gebied van arbeid, onderneming en medezeggenschap, zijn deuren aan de Oostelijke handelskade in Amsterdam.

Liber Dock is opgericht door Marian van Eck (1970) (voorheen partner bij Boekel De Nerée) en Boudewijn Kanen (1979) (voormalig senior counsel bij Boekel De Nerée). Met een ervaren team zullen zij zich in deze nieuwe samenstelling buigen over juridische en strategische vraagstukken op het vlak van arbeid, onderneming en medezeggenschap. Hierbij ligt de focus op verandertrajecten waar ondernemingsraad, vakbonden, management en commissarissen bij betrokken zijn. De oprichting van Liber Dock staat los van de recent aangekondigde hervormingen binnen Boekel de Nerée.

Marian van Eck, medeoprichtster van Liber Dock: “Na een jarenlange vruchtbare samenwerking zijn wij medio 2014 als team aan de slag gegaan om onze plannen concreet te maken. Na maanden van voorbereiding zijn wij verheugd om vandaag met Liber Dock een vernieuwende aanpak in de advocatuur te kunnen aankondigen. Niet de beperkingen van de wet, maar de ondernemingsdoelstelling van de klant is ons startpunt. Wij geven duidelijk antwoord op vragen zonder in te gaan op alle juridische risico’s die zich misschien kunnen voordoen.”

De kern van het concept van Liber Dock is het samenwerken als business partner met (inter)nationale klanten aan grensverleggende oplossingen. De werkwijze die Liber Dock hanteert is transparant en ieder advies wordt visueel inzichtelijk gemaakt aan de hand van infographics. Liber Dock voegt waarde toe door maatwerk te leveren. Daarnaast is kennisdeling een belangrijk onderdeel van de dienstverlening en worden klanten gefaciliteerd via een kennisportal om hun dagelijkse werkzaamheden makkelijker en kostenefficiënt te doen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Liber Dock
Marian van Eck: 06-29551973
Boudewijn Kanen: 0611904972
www.liberdock.com

Citigate First Financial
Vivian ten Have / Suzanne Bakker
E. Vivian.tenHave@citigateff.nl / Suzanne.Bakker@citigateff.nl
T. 020 – 575 40 10