Maartje Oliemans – Ouwehand (she/her)

Advocaat

Maartje is sinds 2009 in de advocatuur werkzaam. Zij is specialist op het overlappende deel van het ondernemingsrecht en het arbeidsrecht. Zij adviseert en procedeert over onder andere reorganisaties, samenwerkingsvormen, herstructureringen, arbeidsvoorwaarden, (Europese) medezeggenschap, WNT en contracten van diverse aard, waaronder aandeelhoudersovereenkomsten, sociale plannen en opdrachtovereenkomsten.

Maartje houdt graag korte lijnen aan met haar cliënten, zodat haar juridische advies wendbaar is en altijd past bij het bedrijf waarover zij adviseert. Cliënten omschrijven Maartje als betrokken, fel en betrouwbaar.

Maartje heeft de post academische specialisatieopleiding Grotius arbeidsrecht succesvol afgerond. Zij schrijft annotaties bij relevante arbeidsrechtelijke uitspraken. Daarnaast verzorgt zij regelmatig workshops en is zij inleider bij seminars over actuele juridische onderwerpen. Maartje is lid van de European Employment Lawyers Association (EELA), de Vereniging voor Gezondheidsrecht, de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en la CCI FRANCE PAYS-BAS.

Avocate francophone.

Maartje heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd.

Arbeidsrecht

  • medezeggenschap
  • collectief ontslag
  • internationaal arbeidsrecht
< terug naar 'people'