Legal Journals

Herijking van de pensioenfondsenrout:

De heersende leer is dat de pensioenfondsenroute is toegestaan zonder dat hiervoor sprake hoeft te zijn van een zwaarwegend belang bij wijziging zoals artikel 19 Pw dat eist omdat het niet de werkgever, maar het fonds is die de wijziging doorvoert. Gelet op een recent arrest van het Hof Den Haag en een conclusie van…

View Details

Medezeggenschap in Breed perspectief.

Onze mede-oprichter Boudewijn Kanen heeft meegeschreven aan het boek “Medezeggenschap in breed perspectief” dat vorige week bij de Sociaal-Economische Raad (SER) werd gepresenteerd in het kader van de Maand van de Medezeggenschap. Hij schreef een hoofdstuk over centrale ondernemingsraden (COR) en groepsondernemingsraden (GOR). Redactie van het boek is in handen van Harold Koster, Renate Vink-Dijkstra en Cees de Groot.  

View Details

De (on)toelaatbaarheid van de ontbindende voorwaarde in het arbeidsrecht

De ontbindende voorwaarde lijkt een vreemde eend in de bijt binnen het arbeidsrecht, omdat een werknemer bij het intreden van de ontbindende voorwaarde geen ontslagbescherming geniet. De inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (Wwz) in 2015 heeft de discussie doen herleven over de toelaatbaarheid van de ontbindende voorwaarde. Deze discussie lijkt recent beslecht in de…

View Details

Noot Heleen Foesenek JAR 2023/157 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 03-05-2023

In deze uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dient de werknemer – voor het eerst in hoger beroep – zelfstandige tegenverzoeken in. De werknemer verzoekt om betaling van een transitievergoeding en een billijke vergoeding. Strikt genomen is het in strijd met art. 362 Rv om voor het eerst in hoger beroep een tegenverzoek in te dienen.…

View Details

Artikelen Boudewijn Kanen in Pensioen & Praktijk 2022 #3 en #4

Collega Boudewijn Kanen schreef onlangs een tweetal artikelen rondom 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒅𝒆𝒙𝒂𝒕𝒊𝒆 𝒗𝒂𝒏 𝒑𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒆𝒏𝒆𝒏: (1) (𝐖𝐚𝐜𝐡𝐭𝐞𝐧 𝐨𝐩) 𝐢𝐧𝐝𝐞𝐱𝐚𝐭𝐢𝐞𝐛𝐞𝐬𝐥𝐮𝐢𝐭𝐞𝐧 𝐯𝐚𝐧 𝐝𝐞 𝐇𝐨𝐠𝐞 𝐑𝐚𝐚𝐝 (𝐏𝐞𝐧𝐬𝐢𝐨𝐞𝐧 & 𝐏𝐫𝐚𝐤𝐭𝐢𝐣𝐤 2022 | #3) & (2) 𝐧𝐚𝐬𝐜𝐡𝐫𝐢𝐟𝐭 𝐛𝐢𝐣 (𝐰𝐚𝐜𝐡𝐭𝐞𝐧 𝐨𝐩) 𝐢𝐧𝐝𝐞𝐱𝐚𝐭𝐢𝐞𝐛𝐞𝐬𝐥𝐮𝐢𝐭𝐞𝐧 𝐯𝐚𝐧 𝐝𝐞 𝐇𝐨𝐠𝐞 𝐑𝐚𝐚𝐝 – 𝐡𝐞𝐭 𝐰𝐚𝐜𝐡𝐭𝐞𝐧 𝐛𝐞𝐥𝐨𝐨𝐧𝐝 (𝐏𝐞𝐧𝐬𝐢𝐨𝐞𝐧 & 𝐏𝐫𝐚𝐤𝐭𝐢𝐣𝐤 2022 | #4) Bij hoge inflatie zoals nu is indexatie…

View Details

Noot Boudewijn Kanen voor Jurisprudentie Arbeidsrecht (JAR) 24 september 2022

In het FD van 9 november stond een (van Bloomberg vertaald) artikel van Matthew Boyle (‘Zo kom je van dat functioneringsgesprek af’). Herkenbaar voor ons arbeidsrechtadvocaten is dat werknemers én bedrijven niet blij zijn met het fenomeen functioneringsgesprek. Het leidt vooral tot frustratie en gedemotiveerd personeel. Zoals Boyle stelt komt het vaak neer op  ‘een…

View Details

Artikel Heleen Foesenek & Mandy Ruijssenaars voor Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk (TAP) juli 2022

Als voor een werknemer ontslag dreigt, moet de werkgever onderzoeken of de werknemer herplaatst kan worden. Dit is de zogenoemde ‘herplaatsingsplicht’. Het is een inspanningsverplichting, waarbij de werkgever datgene moet doen dat redelijkerwijs mogelijk is. Maar hoe ver reikt die verplichting? Onze collega’s Mandy Ruijssenaars en Heleen Foesenek, zochten het uit en schreven er een…

View Details

Noot Charlotte Waterman en Maartje Oliemans-Ouwehand; JIN 2022-2 nr. 22; Kantonrechter Rechtbank Noord-Nederland zp Groningen 4 januari 2022

Dat is de kernvraag die de rechtbank Noord-Nederland moest beantwoorden naar aanleiding van een vordering van studentpromovendi werkzaam aan het Universitair Medisch Centrum Groningen. Het is een even interessante als belangrijke vraag, omdat het bestaan van een arbeidsovereenkomst allerlei rechten en verplichtingen met zich brengt (zoals betaling van loon en doorbetaling tijdens ziekte). Het kan…

View Details

Noot Charlotte Waterman; JIN 2021-5 nr 78; Kantonrechter Rechtbank Den Haag 6 april 2021

Deze vraag kwam aan de orde in een uitspraak van de Rechtbank Den Haag. Charlotte Waterman schreef een annotatie bij deze uitspraak in het juridische tijdschrift JIN (JIN 2021/78). In deze uitspraak oordeelde rechtbank dat er sprake was van een arbeidsovereenkomst ondanks dat partijen nadrukkelijk een stageovereenkomst waren overeengekomen. Daardoor maakte de werknemer alsnog aanspraak…

View Details

Artikel door Boudewijn Kanen voor Tijdschrift Recht en Arbeid 05-07-2021

Vanwege COVID-19 zal ‘remote working’ een vlucht krijgen. Vaak zal dat een combinatie zijn van kantoor- en thuiswerk, maar het zal ook voorkomen dat werknemers volledig vanuit huis of elders werkzaam zullen zijn. Ook het wetsvoorstel  ‘Werken waar je wilt’ faciliteert deze trend.   Lees hier het artikel dat Boudewijn Kanen voor Tijdschrift Recht en…

View Details