Legal Journals

Gerechtshof Den Haag 7 april 2020 (JAR 2020/123); annotatie van Sebastiaan Verlinden

Een werknemer die na een reorganisatie ten onrechte niet is geplaatst in een uitwisselbare functie, komt voor de omvang van de herplaatsingsverplichting een beroep toe op het rechtsvermoeden van (een hogere) arbeidsomvang, zo oordeelde Hof Den Haag. Moeten werkgevers ten tijde van herplaatsing van de werknemer, deze verhoogde arbeidsomvang zelf vaststellen onder (proactieve) toepassing van…

View Details

Annotatie Sebastiaan Verlinden, JIN 2020/39 – Dispensatie aanvragen van een algemeen verbindend verklaarde cao : hoe werkt dat?

Detacheerder DPA en payrollonderneming Tentoo vroegen dispensatie van de algemeen verbindend verklaard uitzend-cao. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State deed hierover een aantal uitspraken die relevant zijn voor de praktijk van detacheerders, uitzenders, payrollondernemingen, én de dispensatiepraktijk buiten de uitzendsector. Over een van die uitspraken schreef Sebastiaan een annotatie voor Jurisprudentie in Nederland…

View Details

Noot Boudewijn Kanen JAR 2020/12; intraconcern overgang van onderneming bij KLM?

Aandeelhouders spreiden hun tentakels regelmatig uit naar hun dochterondernemingen. Een recente uitspraak van de Hoge Raad over KLM en Martinair roept de vraag op of dit kan leiden tot (intra-concern) overgang van onderneming. Als dat uiteindelijk wordt aangenomen, komen de werknemers van de dochteronderneming automatisch in dienst bij de moederonderneming onder behoud van arbeidsvoorwaarden. Lees…

View Details

De precaire balans bij overgang van onderneming tussen werknemersbescherming en ondernemingsbelang

Richtlijn overgang van onderneming: slaat de balans tussen ontslagbescherming en de mogelijkheid wijzigingen door te voeren in het personeelsbestand en het arbeidsvoorwaardenpakket te veel door naar werknemersbescherming? De geschiedenis van de richtlijn laat zien dat het de bedoeling is geweest dat de werkgever zijn onderneming kan ‘rationaliseren’, wat tot een niet al te ruim te…

View Details

Annotatie Heleen Foesenek ontbinding arbeidsovereenkomst met expat op h-grond

Deze zaak gaat over het ontslag van een ‘expat’, die al geruime tijd niet meer geplaatst kan worden. Werkgever Shell wil de arbeidsovereenkomst om die reden ontbinden. Het gerechtshof heeft het ontbindingsverzoek toegewezen op de h-grond (‘andere omstandigheden die zodanig zijn dat voortzetting van de arbeidsovereenkomst niet van de werkgever gevergd kan worden’). De Hoge…

View Details

Noot Heleen Foesenek: volledige transitievergoeding bij ontslag kort voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

De Wwz voorziet niet in de aftopping van de transitievergoeding op de inkomstenderving tot aan de AOW-leeftijd. Dit is nog eens bevestigd in het recente arrest van de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2018:1845), waarbij een docent Frans geen transitievergoeding ontving van zijn werkgever nadat zijn arbeidsovereenkomst vlak voor het bereiken van zijn AOW-leeftijd werd ontbonden. In deze…

View Details

Noot Charlotte Waterman: Hof van Justitie laat zich uit over eto-redenen bij overgang van onderneming

Een nieuwe zaak waarin het Hof van Justitie zich uitlaat over eto-redenen bij overgang van onderneming. Wanneer kan een werknemer toch ontslagen worden wegens de overgang? Slechts één keer eerder liet het Hof zich uit over deze vraag. Over dit arrest mocht Charlotte Waterman deze annotatie voor de JAR schrijven. Ook voor de Nederlandse ontslagpraktijk betreft dit…

View Details

Noot Mandy Ruijssenaars en Boudewijn Kanen: Hoe andermans besluiten tot overlegverplichtingen in het kader van collectief ontslag kunnen leiden?

Wat als een stakeholder een besluit neemt dat een bedrijf feitelijk dwingt om tot collectief ontslag over te gaan? Wanneer treden de overlegverplichtingen met de vakbonden uit de Wet Melding Collectief Ontslag van een werkgever dan in werking? Het HvJ EU gaat voor een keer niet uit van een materiële benadering (zoals vaak wel wordt…

View Details