Legal Journals

Annotatie Heleen Foesenek ontbinding arbeidsovereenkomst met expat op h-grond

Deze zaak gaat over het ontslag van een ‘expat’, die al geruime tijd niet meer geplaatst kan worden. Werkgever Shell wil de arbeidsovereenkomst om die reden ontbinden. Het gerechtshof heeft het ontbindingsverzoek toegewezen op de h-grond (‘andere omstandigheden die zodanig zijn dat voortzetting van de arbeidsovereenkomst niet van de werkgever gevergd kan worden’). De Hoge…

View Details

Noot Heleen Foesenek: volledige transitievergoeding bij ontslag kort voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

De Wwz voorziet niet in de aftopping van de transitievergoeding op de inkomstenderving tot aan de AOW-leeftijd. Dit is nog eens bevestigd in het recente arrest van de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2018:1845), waarbij een docent Frans geen transitievergoeding ontving van zijn werkgever nadat zijn arbeidsovereenkomst vlak voor het bereiken van zijn AOW-leeftijd werd ontbonden. In deze…

View Details

Noot Charlotte Waterman: Hof van Justitie laat zich uit over eto-redenen bij overgang van onderneming

Een nieuwe zaak waarin het Hof van Justitie zich uitlaat over eto-redenen bij overgang van onderneming. Wanneer kan een werknemer toch ontslagen worden wegens de overgang? Slechts één keer eerder liet het Hof zich uit over deze vraag. Over dit arrest mocht Charlotte Waterman deze annotatie voor de JAR schrijven. Ook voor de Nederlandse ontslagpraktijk betreft dit…

View Details

Noot Mandy Ruijssenaars en Boudewijn Kanen: Hoe andermans besluiten tot overlegverplichtingen in het kader van collectief ontslag kunnen leiden?

Wat als een stakeholder een besluit neemt dat een bedrijf feitelijk dwingt om tot collectief ontslag over te gaan? Wanneer treden de overlegverplichtingen met de vakbonden uit de Wet Melding Collectief Ontslag van een werkgever dan in werking? Het HvJ EU gaat voor een keer niet uit van een materiële benadering (zoals vaak wel wordt…

View Details

Noot Marleen van Woerden en Charlotte Waterman: De reikwijdte van het onderkruipersverbod en intra-concern detachering

Marleen van Woerden en Charlotte Waterman schreven een annotatie bij de uitspraak van Gerechtshof Amsterdam JAR 2018/83. Volgens het hof is het EasyJet toegestaan om bij een staking in Nederland piloten uit een buitenlands concernonderdeel te halen, zonder dat daarmee het onderkruipersverbod van artikel 10 Waadi wordt geschonden. De interpretatie van artikel 10 Waadi die…

View Details

Artikel Marian van Eck en Mandy Ruijssenaars: ‘Wordt het moment van raadpleging van vakbonden over collectieve ontslagmaatregelen vervroegd door het Europese Hof van Justitie?’

In het eerste nummer van 2018 van het Tijdschrift voor Arbeid en Onderneming schreven Marian van Eck en Mandy Ruijssenaars een artikel over het moment van raadpleging van vakbonden over (maatregelen leidend tot) collectief ontslag. Afgelopen september heeft het HvJ EU twee interessante arresten gewezen, te weten Socha en Ciupa, die het moment van raadpleging…

View Details

Arbeidsrecht Podcast “Je bekijkt het maar!”

Initiatief van Ronald M. Beltzer en journalist Veerle Corstens. Boudewijn en Marleen zullen regelmatig aanschuiven. Bij deze tweede versie vertellen Ronald en Marleen over onder meer: het slapend dienstverband en de juridische kenmerken ervan zoals (uitstel) betaling transitievergoeding; payrolling en het nieuwe wetsvoorstel. Beluister nu gratis de 2e aflevering via: Itunes of Stitcher https://itunes.apple.com/nl/podcast/je-bekijkt-het-maar-aflevering-2-slapend-dienstverband/id1340810404?i=1000406889628&mt=2 of https://www.stitcher.com/podcast/je-bekijkt-het-maar-de-arbeidsrecht-podcast/e/53759655?autoplay=true   

View Details

Arbeidsrecht podcast “Je bekijkt het maar!”

Initiatief van Ronald M. Beltzer en journalist Veerle Corstens. Boudewijn en Marleen zullen regelmatig aanschuiven. Bij deze eerste versie vertellen Ronald en Boudewijn over onder meer: afspraken over primaire arbeidsvoorwaarden met de ondernemingsraden; plannen voor versoepeling ontslagrecht via cumulatie ontslaggronden;  ZZP-perikelen. Beluister nu gratis de 1e aflevering via: Itunes of Stitcher https://www.stitcher.com/podcast/je-bekijkt-het-maar-boom-uitgevers-den-haag-arbeidsrecht-podcast/je-bekijkt-het-maar-de-arbeidsrecht-podcast/e/53035780 of Boom juridische uitgevers https://www.bju.nl/juridisch/jebekijkthetmaar…

View Details

Artikel Charlotte Waterman: Richtlijnconforme interpretatie van het Nederlands werknemersbegrip

In het laatste nummer van het Tijdschrift voor Arbeid en Onderneming schreef Charlotte Waterman een artikel met betrekking tot het Nederlands werknemersbegrip en de richtlijnconforme interpretatie daarvan. Zij gaat in op de discrepantie die lijkt te bestaan tussen de verschillende werknemersbegrippen en hoe deze discrepantie kan leiden tot fricties in de nationale rechtspraak. De beoogde…

View Details