Legal Journals

Noot Boudewijn Kanen JAR 2020/12; intraconcern overgang van onderneming bij KLM?

Aandeelhouders spreiden hun tentakels regelmatig uit naar hun dochterondernemingen. Een recente uitspraak van de Hoge Raad over KLM en Martinair roept de vraag op of dit kan leiden tot (intra-concern) overgang van onderneming. Als dat uiteindelijk wordt aangenomen, komen de werknemers van de dochteronderneming automatisch in dienst bij de moederonderneming onder behoud van arbeidsvoorwaarden. Lees…

View Details

De precaire balans bij overgang van onderneming tussen werknemersbescherming en ondernemingsbelang

Richtlijn overgang van onderneming: slaat de balans tussen ontslagbescherming en de mogelijkheid wijzigingen door te voeren in het personeelsbestand en het arbeidsvoorwaardenpakket te veel door naar werknemersbescherming? De geschiedenis van de richtlijn laat zien dat het de bedoeling is geweest dat de werkgever zijn onderneming kan ‘rationaliseren’, wat tot een niet al te ruim te…

View Details

Annotatie Heleen Foesenek ontbinding arbeidsovereenkomst met expat op h-grond

Deze zaak gaat over het ontslag van een ‘expat’, die al geruime tijd niet meer geplaatst kan worden. Werkgever Shell wil de arbeidsovereenkomst om die reden ontbinden. Het gerechtshof heeft het ontbindingsverzoek toegewezen op de h-grond (‘andere omstandigheden die zodanig zijn dat voortzetting van de arbeidsovereenkomst niet van de werkgever gevergd kan worden’). De Hoge…

View Details

Noot Heleen Foesenek: volledige transitievergoeding bij ontslag kort voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

De Wwz voorziet niet in de aftopping van de transitievergoeding op de inkomstenderving tot aan de AOW-leeftijd. Dit is nog eens bevestigd in het recente arrest van de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2018:1845), waarbij een docent Frans geen transitievergoeding ontving van zijn werkgever nadat zijn arbeidsovereenkomst vlak voor het bereiken van zijn AOW-leeftijd werd ontbonden. In deze…

View Details

Noot Charlotte Waterman: Hof van Justitie laat zich uit over eto-redenen bij overgang van onderneming

Een nieuwe zaak waarin het Hof van Justitie zich uitlaat over eto-redenen bij overgang van onderneming. Wanneer kan een werknemer toch ontslagen worden wegens de overgang? Slechts één keer eerder liet het Hof zich uit over deze vraag. Over dit arrest mocht Charlotte Waterman deze annotatie voor de JAR schrijven. Ook voor de Nederlandse ontslagpraktijk betreft dit…

View Details

Noot Mandy Ruijssenaars en Boudewijn Kanen: Hoe andermans besluiten tot overlegverplichtingen in het kader van collectief ontslag kunnen leiden?

Wat als een stakeholder een besluit neemt dat een bedrijf feitelijk dwingt om tot collectief ontslag over te gaan? Wanneer treden de overlegverplichtingen met de vakbonden uit de Wet Melding Collectief Ontslag van een werkgever dan in werking? Het HvJ EU gaat voor een keer niet uit van een materiële benadering (zoals vaak wel wordt…

View Details

Noot Marleen van Woerden en Charlotte Waterman: De reikwijdte van het onderkruipersverbod en intra-concern detachering

Marleen van Woerden en Charlotte Waterman schreven een annotatie bij de uitspraak van Gerechtshof Amsterdam JAR 2018/83. Volgens het hof is het EasyJet toegestaan om bij een staking in Nederland piloten uit een buitenlands concernonderdeel te halen, zonder dat daarmee het onderkruipersverbod van artikel 10 Waadi wordt geschonden. De interpretatie van artikel 10 Waadi die…

View Details

Artikel Marian van Eck en Mandy Ruijssenaars: ‘Wordt het moment van raadpleging van vakbonden over collectieve ontslagmaatregelen vervroegd door het Europese Hof van Justitie?’

In het eerste nummer van 2018 van het Tijdschrift voor Arbeid en Onderneming schreven Marian van Eck en Mandy Ruijssenaars een artikel over het moment van raadpleging van vakbonden over (maatregelen leidend tot) collectief ontslag. Afgelopen september heeft het HvJ EU twee interessante arresten gewezen, te weten Socha en Ciupa, die het moment van raadpleging…

View Details