Legal Journals

Noot Boudewijn Kanen JAR 2021/153 Gerechtshof Amsterdam 30-03-2021

  Werkgevers die geen eigen pensioenregeling hebben en zelf ook niet vallen onder de verplichtstelling van het Bpf dat bij de verkoper van toepassing is, kunnen bij een overname toch verplicht zijn het Bpf-pensioen voort te zetten (door vrijwillige aansluiting bij dat Bpf). Boudewijn Kanen gaf in het tijdschrift Jurisprudentie Arbeidsrecht (JAR) zijn visie op…

View Details

Noot Heleen Foesenek JAR 2021/14 Hof van Justitie EU 11-11-2020

Het Hof van Justitie EU heeft op verzoek van de Spaanse rechter duidelijk gemaakt dat de referentieperiode bij collectief ontslag niet beperkt mag worden tot (enkel) de periode vóór of na het individuele ontslag. Voor een juiste toepassing van de in Richtlijn 98/59 genoemde referentieperiode moet gekeken worden naar elke periode van 30 of 90…

View Details

Noot Boudewijn Kanen JAR 2020/254 Hof van Justitie EU 09-09-2020

In Nederland bestaat er discussie over de vraag of de regels rond overgang van onderneming van toepassing zijn bij een pre-pack en een doorstart na faillissement. Er is ook nieuwe wetgeving voor in de maak. In zijn noot bij een recente Europese uitspraak gaat Boudewijn Kanen in op de balans die vanuit Europees arbeidsrecht gevonden…

View Details

Gerechtshof Den Haag 7 april 2020 (JAR 2020/123); annotatie van Sebastiaan Verlinden

Een werknemer die na een reorganisatie ten onrechte niet is geplaatst in een uitwisselbare functie, komt voor de omvang van de herplaatsingsverplichting een beroep toe op het rechtsvermoeden van (een hogere) arbeidsomvang, zo oordeelde Hof Den Haag. Moeten werkgevers ten tijde van herplaatsing van de werknemer, deze verhoogde arbeidsomvang zelf vaststellen onder (proactieve) toepassing van…

View Details

Annotatie Sebastiaan Verlinden, JIN 2020/39 – Dispensatie aanvragen van een algemeen verbindend verklaarde cao : hoe werkt dat?

Detacheerder DPA en payrollonderneming Tentoo vroegen dispensatie van de algemeen verbindend verklaard uitzend-cao. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State deed hierover een aantal uitspraken die relevant zijn voor de praktijk van detacheerders, uitzenders, payrollondernemingen, én de dispensatiepraktijk buiten de uitzendsector. Over een van die uitspraken schreef Sebastiaan een annotatie voor Jurisprudentie in Nederland…

View Details

Noot Boudewijn Kanen JAR 2020/12; intraconcern overgang van onderneming bij KLM?

Aandeelhouders spreiden hun tentakels regelmatig uit naar hun dochterondernemingen. Een recente uitspraak van de Hoge Raad over KLM en Martinair roept de vraag op of dit kan leiden tot (intra-concern) overgang van onderneming. Als dat uiteindelijk wordt aangenomen, komen de werknemers van de dochteronderneming automatisch in dienst bij de moederonderneming onder behoud van arbeidsvoorwaarden. Lees…

View Details

De precaire balans bij overgang van onderneming tussen werknemersbescherming en ondernemingsbelang

Richtlijn overgang van onderneming: slaat de balans tussen ontslagbescherming en de mogelijkheid wijzigingen door te voeren in het personeelsbestand en het arbeidsvoorwaardenpakket te veel door naar werknemersbescherming? De geschiedenis van de richtlijn laat zien dat het de bedoeling is geweest dat de werkgever zijn onderneming kan ‘rationaliseren’, wat tot een niet al te ruim te…

View Details