Legal Journals

Noot Charlotte Waterman en Maartje Oliemans-Ouwehand; JIN 2022-2 nr. 22; Kantonrechter Rechtbank Noord-Nederland zp Groningen 4 januari 2022

Dat is de kernvraag die de rechtbank Noord-Nederland moest beantwoorden naar aanleiding van een vordering van studentpromovendi werkzaam aan het Universitair Medisch Centrum Groningen. Het is een even interessante als belangrijke vraag, omdat het bestaan van een arbeidsovereenkomst allerlei rechten en verplichtingen met zich brengt (zoals betaling van loon en doorbetaling tijdens ziekte). Het kan…

View Details

Noot Charlotte Waterman; JIN 2021-5 nr 78; Kantonrechter Rechtbank Den Haag 6 april 2021

Deze vraag kwam aan de orde in een uitspraak van de Rechtbank Den Haag. Charlotte Waterman schreef een annotatie bij deze uitspraak in het juridische tijdschrift JIN (JIN 2021/78). In deze uitspraak oordeelde rechtbank dat er sprake was van een arbeidsovereenkomst ondanks dat partijen nadrukkelijk een stageovereenkomst waren overeengekomen. Daardoor maakte de werknemer alsnog aanspraak…

View Details

Artikel door Boudewijn Kanen voor Tijdschrift Recht en Arbeid 05-07-2021

Vanwege COVID-19 zal ‘remote working’ een vlucht krijgen. Vaak zal dat een combinatie zijn van kantoor- en thuiswerk, maar het zal ook voorkomen dat werknemers volledig vanuit huis of elders werkzaam zullen zijn. Ook het wetsvoorstel  ‘Werken waar je wilt’ faciliteert deze trend.   Lees hier het artikel dat Boudewijn Kanen voor Tijdschrift Recht en…

View Details

Noot Boudewijn Kanen JAR 2021/153 Gerechtshof Amsterdam 30-03-2021

  Werkgevers die geen eigen pensioenregeling hebben en zelf ook niet vallen onder de verplichtstelling van het Bpf dat bij de verkoper van toepassing is, kunnen bij een overname toch verplicht zijn het Bpf-pensioen voort te zetten (door vrijwillige aansluiting bij dat Bpf). Boudewijn Kanen gaf in het tijdschrift Jurisprudentie Arbeidsrecht (JAR) zijn visie op…

View Details

Noot Heleen Foesenek JAR 2021/14 Hof van Justitie EU 11-11-2020

Het Hof van Justitie EU heeft op verzoek van de Spaanse rechter duidelijk gemaakt dat de referentieperiode bij collectief ontslag niet beperkt mag worden tot (enkel) de periode vóór of na het individuele ontslag. Voor een juiste toepassing van de in Richtlijn 98/59 genoemde referentieperiode moet gekeken worden naar elke periode van 30 of 90…

View Details

Noot Boudewijn Kanen JAR 2020/254 Hof van Justitie EU 09-09-2020

In Nederland bestaat er discussie over de vraag of de regels rond overgang van onderneming van toepassing zijn bij een pre-pack en een doorstart na faillissement. Er is ook nieuwe wetgeving voor in de maak. In zijn noot bij een recente Europese uitspraak gaat Boudewijn Kanen in op de balans die vanuit Europees arbeidsrecht gevonden…

View Details

Gerechtshof Den Haag 7 april 2020 (JAR 2020/123); annotatie van Sebastiaan Verlinden

Een werknemer die na een reorganisatie ten onrechte niet is geplaatst in een uitwisselbare functie, komt voor de omvang van de herplaatsingsverplichting een beroep toe op het rechtsvermoeden van (een hogere) arbeidsomvang, zo oordeelde Hof Den Haag. Moeten werkgevers ten tijde van herplaatsing van de werknemer, deze verhoogde arbeidsomvang zelf vaststellen onder (proactieve) toepassing van…

View Details

Annotatie Sebastiaan Verlinden, JIN 2020/39 – Dispensatie aanvragen van een algemeen verbindend verklaarde cao : hoe werkt dat?

Detacheerder DPA en payrollonderneming Tentoo vroegen dispensatie van de algemeen verbindend verklaard uitzend-cao. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State deed hierover een aantal uitspraken die relevant zijn voor de praktijk van detacheerders, uitzenders, payrollondernemingen, én de dispensatiepraktijk buiten de uitzendsector. Over een van die uitspraken schreef Sebastiaan een annotatie voor Jurisprudentie in Nederland…

View Details