Expertise

Wij zijn experts in de juridische begeleiding van verandertrajecten, ook bij politiek of media gevoelige onderwerpen. Wij hebben met het bestuur, de ondernemingsraad, de raad van commissarissen of vakbond(en) meegedacht op strategie en plan van aanpak. Ook begeleiden wij bij de uitwerking, zoals adviesaanvragen bij de ondernemingsraad of melding collectief ontslag bij UWV en vakbonden. In het kader van juridisch advies arbeidsrecht adviseren wij ook over onderhandelingsstrategieën en procederen indien nodig bij de rechter, waaronder de Ondernemingskamer. Omdat wij het hele arbeidsrechtelijke spectrum beheersen, kunnen wij natuurlijk ook individuele cases voor u doen.

Voor de meest actuele inhoudelijke ontwikkelingen wordt u ook verwezen naar ons blog of neem contact op via +31202351150  of het contactformulier.