Blog

De herplaatsingsverplichting van de werkgever – een plan van aanpak

Werkgevers kunnen een arbeidsovereenkomst alleen eenzijdig opzeggen of ontbinden wanneer: sprake is van één van de in de wet genoemde gronden (bijzondere gevallen zoals ontslag op staande voet en proeftijdontslag daargelaten) en herplaatsing van de werknemer in een andere passende functie niet mogelijk is. De onder (2) genoemde herplaatsingsverplichting houdt in dat een werkgever moet…

View Details

Legal reminder: hoogte maximale transitievergoeding per 2019 en verplichting dialoog met OR over beloningen

Inmiddels is iedereen weer aan zo’n beetje aan het werk en daarom een korte reminder van twee voor de praktijk belangrijke aanpassingen per 1 januari 2019: (1) de hoogte van de maximale transitievergoeding en (2) transparantie over de beloningsverhoudingen binnen de onderneming (vaak een gevoelig item). Maximale transitievergoeding De maximale transitievergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd. Per…

View Details

Een jaar arbeid

In het jaar 2018 staat de regulering van de arbeid op meerdere fronten onder druk. Het gaat allang niet meer (alleen maar) om de verschillen tussen ‘flex’ en ‘vast’. De eerder ingezette discussie over de vraag hoe om te gaan met (schijn)zelfstandigen wordt steeds vaker breder getrokken: hoe dienen we überhaupt onze werkenden te beschermen?…

View Details

Aanscherping beloningsregels financiële sector in de maak

Naar aanleiding van de voorgenomen salarisverhogingen bij ING eerder dit jaar, gaat de Minister onder meer over tot de volgende aanscherping van de beloningsregels met betrekking tot vaste beloningen in de financiële sector: Introductie van een wettelijke verplichting tot het aanhouden van aandelen en vergelijkbare financiële instrumenten in vaste beloningen van bestuurders en medewerkers van…

View Details

Kwartetten met arbeidsverhoudingen

Vroeger was alles beter, zo wordt vaak gezegd. Nu is dat uiteraard een twijfelachtige stelling, maar dat het soms duidelijker was, is wel vol te houden. Dat geldt bijvoorbeeld voor het duiden van arbeidsverhoudingen. Gesimplificeerd gesteld: men werkte tot het grootste deel van de vorige eeuw in de landbouw of de industrie – de dienstensector…

View Details

De internationaal opererende werknemer

Lees hier het blog van Charlotte op de blog pagina van het SDU over een geschil tussen een werkneemster die op staande voet is ontslagen door Ryanair en met name komt aan bod de vraag of Nederlands recht van toepassing is.

View Details

Newsflash: Uitspraak rechter – Deliveroo bezorger is zelfstandige | event toekomst ZZP’er

De rechter heeft vandaag geoordeeld dat de ZZP-constructie van Deliveroo toelaatbaar is. De kantonrechter oordeelt dat er geen gezagsverhouding is:   de bezorger kon namelijk zelf beslissen of hij zich aanmeldde voor werk en hij kon bestellingen weigeren; daarnaast mocht hij in zijn eigen kleren en met een eigen thermobox werken, zolang deze voldeden aan…

View Details

Een korte beschouwing over harmonisatie van arbeidsvoorwaarden na overgang van onderneming

In dit blog sta ik stil bij een uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland van 12 april 2018 (te vinden via ECLI:NL:RBNHO:2018:3068). De zaak betrof de vraag of een werkneemster die in een supermarkt werkte die werd overgenomen door Albert Heijn, recht hield op haar oude, hogere loon. Albert Heijn garandeerde dat loon na overname wel,…

View Details

Wet Arbeidsmarkt in Balans – missie geslaagd?

Voor Sdu schreef Charlotte Waterman een blog over de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) die op 9 april jl. in internetconsultatie is gegaan. In haar blog gaat ze in op de beoogde plannen uit het wetsvoorstel en gaat ze in het bijzonder in op de payrollconstructie die – als het aan het wetsvoorstel ligt –…

View Details