Blog

Aanpassing van de organisatie aan de Corona-werkelijkheid – een stappenplan

Als gevolg van het coronavirus kreeg de Nederlandse economie een flinke dreun te verwerken. In het tweede kwartaal van dit jaar kromp de economie met 8,5%. Crises, stelt ondernemingen voor enorme uitdagingen. Bedrijven doorlopen hierin over het algemeen drie verschillende fasen: 1. De alarmfase. Alle hens aan dek, de schade beperken voor zowel onderneming als…

View Details

Liber Dock & Meijburg mulitdisciplinaire webcast over NOW 2 (6 juli 2020)

Op donderdag 25 juni heeft het kabinet de NOW 2-regeling gepresenteerd, die sinds maandag 6 juli kan worden opgevraagd bij het UWV. Dit tweede noodpakket is een voortzetting van het eerste noodpakket, die is aangepast ten opzichte van de NOW eerste tranche. Maar wat verandert er in de NOW 2-regeling? En wat betekent dit voor…

View Details

Ontslag wegens verwijtbaar handelen en nagekomen informatie

Inleiding Stel dat u te maken krijgt met een werknemer die het bont maakt. Zo bont, dat u deze werknemer wil ontslaan wegens verwijtbaar handelen. Denkt u hierbij aan het niet volgen van de regels, fraude, diefstal, stiekeme concurrentie of liegen over noodzakelijke kwalificaties/diploma’s. Soms is een zaak zo complex, mede door tijdsverloop, dat denkbaar…

View Details

Stappenplan aanvraag subsidie op basis van de NOW-regeling

Bepaal de compensatieperiode van drie maandenwaar de (grootste) omzetdaling zichtbaar zal zijn (uiterlijk startend op 1 mei 2020); Bepaal de te verwachten omzetdaling in de aangegeven compensatieperiode. Bepaal de hoogte van de subsidie op basis van het percentage aan omzetdaling. Bepaal de totale loonsom (sociale verzekeringsloon van januari 2020 – zonder pensioenpremie en vakantiegeld). Bepaal…

View Details

Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW)

NOW in het kort Op 1 april 2020 is de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) gepubliceerd. Werkgevers kunnen op grond van de NOW in aanmerking komen voor een subsidie die dient als tegemoetkoming in de loonkosten van werknemers en is gerelateerd aan het percentage geleden omzetverlies in een meetperiode van drie maanden…

View Details

Werktijdverkorting geldt ook voor uitzend- en payrollondernemingen

De ABU heeft vanuit het Ministerie SZW bevestigd gekregen dat de werktijdverkorting (Wtv) ook openstaat voor uitzend- en payrollwerknemers. Dit was eerder niet het geval. Bij de aanvraag moeten alle werknemers worden meegenomen voor wie een loondoorbetalingsverplichting geldt, die werkzaam zijn op basis van vaste uren (dus ook ‘eigen’ werknemers). Uitzendwerknemers en payrollwerknemers kunnen niet…

View Details

Rapport Commissie Regulering van werk: in wat voor land willen wij werken? 47 adviezen voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt

Eind 2018 is de Commissie Regulering van werk ingesteld om een onafhankelijk advies uit te brengen voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Op verzoek van het kabinet heeft de commissie onderzocht of de regels die gelden rondom het verrichten van werk nog passen bij de manier waarop we werken, nu en in de toekomst. Er zijn immers…

View Details

Newsflash – WAB: Lage of hoge WW-premie?

Hebben jullie als werkgever echter de gewoonte om bepaalde tijd contracten met een simpel briefje om te zetten naar een vast contract, dan voldoe je niet aan het vereiste voor een lage WW-premie. Voor een lage WW-premie moet de werkgever namelijk een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in file hebben (het mag overigens geen oproepovereenkomst…

View Details