Blog

Stand van zaken Wetsvoorstel werken waar je wil

Stand van zaken Wetsvoorstel werken waar je wil   Er is inmiddels een aangepaste memorie van toelichting bij het Wetsvoorstel werken waar je wilt (voorstel van wet van de leden Van Weyenberg en Smeulders tot wijziging van de Wet flexibel werken in verband met het bevorderen van flexibel werken naar arbeidsplaats). De memorie is aangepast…

View Details

Artikel TAP door Sebastiaan Verlinden en Charlotte Waterman

Het is een veelgehoorde kritiek die de Wet overgang van onderneming in faillissement (‘Woof’) de laatste tijd heeft gekregen in de literatuur. Maar is deze kritiek wel terecht? Advocaten Sebastiaan Verlinden en Charlotte Waterman schreven voor het Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk (TAP) een artikel. Hierin betogen zij dat bij een doorstart die kwalificeert als overgang van onderneming…

View Details

NOW 3.0 in het kort

De derde Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) is in werking getreden. Vanaf 16 november aanstaande kunnen ondernemers met een verwacht omzetverlies van 20% met terugwerkende kracht subsidie aanvragen over de periode van 1 oktober tot 31 december 2020. Daarna volgen de tweede (1 januari-1 april 2021) en derde (1 april – 1 juli 2021) tranche…

View Details

Aanpassing van de organisatie aan de Corona-werkelijkheid – een stappenplan

Als gevolg van het coronavirus kreeg de Nederlandse economie een flinke dreun te verwerken. In het tweede kwartaal van dit jaar kromp de economie met 8,5%. Crises, stelt ondernemingen voor enorme uitdagingen. Bedrijven doorlopen hierin over het algemeen drie verschillende fasen: 1. De alarmfase. Alle hens aan dek, de schade beperken voor zowel onderneming als…

View Details

Liber Dock & Meijburg mulitdisciplinaire webcast over NOW 2 (6 juli 2020)

Op donderdag 25 juni heeft het kabinet de NOW 2-regeling gepresenteerd, die sinds maandag 6 juli kan worden opgevraagd bij het UWV. Dit tweede noodpakket is een voortzetting van het eerste noodpakket, die is aangepast ten opzichte van de NOW eerste tranche. Maar wat verandert er in de NOW 2-regeling? En wat betekent dit voor…

View Details

Ontslag wegens verwijtbaar handelen en nagekomen informatie

Inleiding Stel dat u te maken krijgt met een werknemer die het bont maakt. Zo bont, dat u deze werknemer wil ontslaan wegens verwijtbaar handelen. Denkt u hierbij aan het niet volgen van de regels, fraude, diefstal, stiekeme concurrentie of liegen over noodzakelijke kwalificaties/diploma’s. Soms is een zaak zo complex, mede door tijdsverloop, dat denkbaar…

View Details

Stappenplan aanvraag subsidie op basis van de NOW-regeling

Bepaal de compensatieperiode van drie maandenwaar de (grootste) omzetdaling zichtbaar zal zijn (uiterlijk startend op 1 mei 2020); Bepaal de te verwachten omzetdaling in de aangegeven compensatieperiode. Bepaal de hoogte van de subsidie op basis van het percentage aan omzetdaling. Bepaal de totale loonsom (sociale verzekeringsloon van januari 2020 – zonder pensioenpremie en vakantiegeld). Bepaal…

View Details

Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW)

NOW in het kort Op 1 april 2020 is de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) gepubliceerd. Werkgevers kunnen op grond van de NOW in aanmerking komen voor een subsidie die dient als tegemoetkoming in de loonkosten van werknemers en is gerelateerd aan het percentage geleden omzetverlies in een meetperiode van drie maanden…

View Details

Werktijdverkorting geldt ook voor uitzend- en payrollondernemingen

De ABU heeft vanuit het Ministerie SZW bevestigd gekregen dat de werktijdverkorting (Wtv) ook openstaat voor uitzend- en payrollwerknemers. Dit was eerder niet het geval. Bij de aanvraag moeten alle werknemers worden meegenomen voor wie een loondoorbetalingsverplichting geldt, die werkzaam zijn op basis van vaste uren (dus ook ‘eigen’ werknemers). Uitzendwerknemers en payrollwerknemers kunnen niet…

View Details