Blog

Ontslag wegens verwijtbaar handelen en nagekomen informatie

Inleiding Stel dat u te maken krijgt met een werknemer die het bont maakt. Zo bont, dat u deze werknemer wil ontslaan wegens verwijtbaar handelen. Denkt u hierbij aan het niet volgen van de regels, fraude, diefstal, stiekeme concurrentie of liegen over noodzakelijke kwalificaties/diploma’s. Soms is een zaak zo complex, mede door tijdsverloop, dat denkbaar…

View Details

Stappenplan aanvraag subsidie op basis van de NOW-regeling

Bepaal de compensatieperiode van drie maandenwaar de (grootste) omzetdaling zichtbaar zal zijn (uiterlijk startend op 1 mei 2020); Bepaal de te verwachten omzetdaling in de aangegeven compensatieperiode. Bepaal de hoogte van de subsidie op basis van het percentage aan omzetdaling. Bepaal de totale loonsom (sociale verzekeringsloon van januari 2020 – zonder pensioenpremie en vakantiegeld). Bepaal…

View Details

Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW)

NOW in het kort Op 1 april 2020 is de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) gepubliceerd. Werkgevers kunnen op grond van de NOW in aanmerking komen voor een subsidie die dient als tegemoetkoming in de loonkosten van werknemers en is gerelateerd aan het percentage geleden omzetverlies in een meetperiode van drie maanden…

View Details

Werktijdverkorting geldt ook voor uitzend- en payrollondernemingen

De ABU heeft vanuit het Ministerie SZW bevestigd gekregen dat de werktijdverkorting (Wtv) ook openstaat voor uitzend- en payrollwerknemers. Dit was eerder niet het geval. Bij de aanvraag moeten alle werknemers worden meegenomen voor wie een loondoorbetalingsverplichting geldt, die werkzaam zijn op basis van vaste uren (dus ook ‘eigen’ werknemers). Uitzendwerknemers en payrollwerknemers kunnen niet…

View Details

Rapport Commissie Regulering van werk: in wat voor land willen wij werken? 47 adviezen voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt

Eind 2018 is de Commissie Regulering van werk ingesteld om een onafhankelijk advies uit te brengen voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Op verzoek van het kabinet heeft de commissie onderzocht of de regels die gelden rondom het verrichten van werk nog passen bij de manier waarop we werken, nu en in de toekomst. Er zijn immers…

View Details

Newsflash – WAB: Lage of hoge WW-premie?

Hebben jullie als werkgever echter de gewoonte om bepaalde tijd contracten met een simpel briefje om te zetten naar een vast contract, dan voldoe je niet aan het vereiste voor een lage WW-premie. Voor een lage WW-premie moet de werkgever namelijk een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in file hebben (het mag overigens geen oproepovereenkomst…

View Details

Legal Newsflash

In onze nieuwsflash van 15 april schreven wij er al over: de houdbaarheid van het slapende dienstverband (zie https://liberdock.com/blog/slapende-dienstverbanden-ontwaakt/). Sinds de invoering van de WWZ (en daarmee ook de invoering van de transitievergoeding) is er een nieuwe trend ontstaan: om betaling van de transitievergoeding bij einde dienstverband vanwege langdurige ziekte (langer dan twee jaar) te voorkomen houden…

View Details

Legal Newsflash juli

Beweging in de flexbranche : belangrijke wijzigingen in de inlenersbeloning & arbeidsvoorwaarden uitzendkrachten/gedetacheerden gelijkgetrokken Voor wie zijn de wijzigingen relevant? Inleners van personeel, uitzendwerkgevers – daaronder steeds begrepen: detacheerders – en uitzendkrachten / gedetacheerden die onder een van de uitzend cao’s vallen, zullen met ingang van 30 december 2019 te maken krijgen met belangrijke wijzigingen…

View Details