home
nl en

Blog

Filtersfilters toepassen
filters resetten

Vertrouwen in de toekomst

Regeerakkoord 2017 - 2021 VVD, D66, CDA en ChristenUnie 23 november 2017
Liber-Dock-blog-Regeerakkoord-2017-450x321.jpg
Ronald Beltzer Ondernemingsrecht, Arbeidsovereenkomst en overeenkomst van opdracht, Corporate governance, Nieuwe wetgeving, Ontslag, Pensioen

Het adagium van het derde kabinet-Rutte ademt een positieve sfeer uit. Daarmee is het akkoord een kind van zijn tijd: de financiële crisis is bedwongen, het populisme heeft in Europa de verkiezingen verloren, het (consumenten)vertrouwen stijgt en de werkloosheid daalt. Deze nieuwe realiteit vraagt om een passend pakket aan voorgenomen maatregelen die, zoals gebruikelijk, een uitvloeisel zijn van het spel van geven en nemen tussen in dit geval vier coalitiepartners. Dat spel heeft 225 dagen geduurd, een record, en het regeerakkoord vult 68 bladzijden. Ik ga in op het tweede hoofdstuk: “Zekerheid en kansen in een nieuwe economie”. Daar verwacht men immers voorgenomen maatregelen op het terrein van arbeid en onderneming – het focusgebied van Liber Dock. lees meer

Zexit

19 januari 2017
Ronald Beltzer Arbeidsovereenkomst en overeenkomst van opdracht, Nieuwe wetgeving

Het zal u niet zijn ontgaan: al een paar jaar worstelt de politiek met het onderscheid tussen de kleine ondernemer/zelfstandige zonder personeel en de werknemer. Die worsteling uit zich vooral in de fiscale en socialezekerheidsrechtelijke sfeer. Een belangrijk thema, gezien de forse verschillen in rechten en plichten tussen deze twee categorieën werkenden. Samengevat dragen werknemers via premiebetaling mee aan de... lees meer

meer posts weergeven