Blog

Rapport Commissie Regulering van werk: in wat voor land willen wij werken? 47 adviezen voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt

Eind 2018 is de Commissie Regulering van werk ingesteld om een onafhankelijk advies uit te brengen voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Op verzoek van het kabinet heeft de commissie onderzocht of de regels die gelden rondom het verrichten van werk nog passen bij de manier waarop we werken, nu en in de toekomst. Er zijn immers…

View Details

Newsflash – WAB: Lage of hoge WW-premie?

Hebben jullie als werkgever echter de gewoonte om bepaalde tijd contracten met een simpel briefje om te zetten naar een vast contract, dan voldoe je niet aan het vereiste voor een lage WW-premie. Voor een lage WW-premie moet de werkgever namelijk een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in file hebben (het mag overigens geen oproepovereenkomst…

View Details

Legal Newsflash

In onze nieuwsflash van 15 april schreven wij er al over: de houdbaarheid van het slapende dienstverband (zie https://liberdock.com/blog/slapende-dienstverbanden-ontwaakt/). Sinds de invoering van de WWZ (en daarmee ook de invoering van de transitievergoeding) is er een nieuwe trend ontstaan: om betaling van de transitievergoeding bij einde dienstverband vanwege langdurige ziekte (langer dan twee jaar) te voorkomen houden…

View Details

Legal Newsflash juli

Beweging in de flexbranche : belangrijke wijzigingen in de inlenersbeloning & arbeidsvoorwaarden uitzendkrachten/gedetacheerden gelijkgetrokken Voor wie zijn de wijzigingen relevant? Inleners van personeel, uitzendwerkgevers – daaronder steeds begrepen: detacheerders – en uitzendkrachten / gedetacheerden die onder een van de uitzend cao’s vallen, zullen met ingang van 30 december 2019 te maken krijgen met belangrijke wijzigingen…

View Details

Legal Newsflash april/mei

Meerderheid Eerste Kamer staat achter de WAB Een meerderheid van de Eerste Kamer staat achter de WAB, zo bleek na een debat daarover afgelopen maandagavond. De coalitiepartijen en de SGP lieten weten de wet te steunen als die volgende week dinsdag (28 mei) bij de Eerste Kamer in stemming wordt gebracht. Naar verwachting zullen er…

View Details

EU-richtlijn introduceert minimumrechten voor flexibele werknemers zoals platform-arbeiders bij Uber en Deliveroo

Toekomstbestendige bescherming nieuwe vormen van werk Op 16 april 2019 heeft het Europees Parlement de richtlijn “Transparant and predictable working conditions in the European Union” aangenomen. De richtlijn moet werknemers een betere bescherming bieden bij nieuwe vormen van werk, en beoogt nieuwe rechten te verlenen aan de meest kwetsbare werknemers in de kluseconomie. Door snelle…

View Details

Legal Newsflash maart

Slapende dienstverbanden ontwaakt? Sinds de invoering van de WWZ is er een nieuwe trend: veel werkgevers houden dienstverbanden met langdurig arbeidsongeschikte werknemers slapend om daarmee te ontkomen aan de transitievergoeding die bij een gedwongen ontslag in principe na 2 jaar dienstverband verschuldigd is. Ontslagplicht? De rechtspraak is verdeeld over de vraag of slapend houden is…

View Details

Slapende dienstverbanden ontwaakt?

Sinds de invoering van de WWZ is er een nieuwe trend: veel werkgevers houden dienstverbanden met langdurig arbeidsongeschikte werknemers slapend, om daarmee te ontkomen aan de transitievergoeding die bij een gedwongen ontslag na 2 jaar dienstverband in beginsel verschuldigd is. De rechtspraak is verdeeld over de vraag of slapend houden is toegestaan. Waar eerder geen…

View Details

Legal Newsflash februari

Wet Arbeidsmarkt in balans naar de Eerste Kamer Op 5 februari 2019 stemde de Tweede Kamer over het nieuwe wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) en werd het wetsvoorstel in gewijzigde vorm aangenomen. Het plan is dat de WAB per 1 januari 2020 in werking zal treden. Waar komen de plannen op neer? Tijdens het…

View Details

Legal Newsflash januari

Het jaar 2019 begint met de volgende belangrijke wetswijzigingen die inwerking zijn getreden per 1 januari 2019: Partners hebben recht op geboorteverlof van eenmaal de wekelijkse arbeidsduur met behoud van loon. Het verlof moet binnen 4 weken opgenomen worden na de geboorte van het kind; Compensatie voor overwerk in de vorm van een tijd-voor-tijd regeling…

View Details