Blog

Legal Newsflash februari

Wet Arbeidsmarkt in balans naar de Eerste Kamer Op 5 februari 2019 stemde de Tweede Kamer over het nieuwe wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) en werd het wetsvoorstel in gewijzigde vorm aangenomen. Het plan is dat de WAB per 1 januari 2020 in werking zal treden. Waar komen de plannen op neer? Tijdens het…

View Details

Legal Newsflash januari

Het jaar 2019 begint met de volgende belangrijke wetswijzigingen die inwerking zijn getreden per 1 januari 2019: Partners hebben recht op geboorteverlof van eenmaal de wekelijkse arbeidsduur met behoud van loon. Het verlof moet binnen 4 weken opgenomen worden na de geboorte van het kind; Compensatie voor overwerk in de vorm van een tijd-voor-tijd regeling…

View Details

Billijke vergoeding? Gegokt en verloren….

De in eerste aanleg toegekende billijke vergoeding van EUR 115.000,- gaat in hoger beroep van tafel. In hoger beroep waarin de werkneemster een nog hogere vergoeding vordert, oordeelt het Hof Amsterdam juist dat geen sprake is van ernstige verwijtbaarheid van de werkgever en dat de werkgever helemaal geen billijke vergoeding hoeft te betalen aan de…

View Details

De Belastingdienst publiceert een Handreiking voor de interpretatie van het begrip “Regeling voor vervroegde uittreding” (RVU)

Regeling voor vervroegde uittreding Als een beëindigingsregeling als RVU kwalificeert, dan moet de werkgever 52% eindheffing betalen en deze extra kosten kunnen niet op de werknemer verhaald worden. Twijfelt u als werkgever of er een risico op bestaat op een RVU-boete bij het toekennen van een beëindigingsvergoeding aan uw werknemer(s), bijvoorbeeld in het geval een…

View Details

Zieke werknemer neemt zelf ontslag op staande voet na schending re-integratieplicht door werkgever: transitievergoeding én gefixeerde schadevergoeding toegewezen

Hof Den Bosch 3 januari 2019 (ECLI:NL:GHSHE:2019:6)   Werknemers nemen niet snel zelf ontslag op staande voet. Bij deze keuze zal de vrees om door de opzegging uitkeringsrechten en – niet onbelangrijk – het recht op de transitievergoeding te verspelen ook meewegen. In de Dräger-beschikking (maart 2018) is door de Hoge Raad bevestigd dat een…

View Details

De herplaatsingsverplichting van de werkgever – een plan van aanpak

Werkgevers kunnen een arbeidsovereenkomst alleen eenzijdig opzeggen of ontbinden wanneer: sprake is van één van de in de wet genoemde gronden (bijzondere gevallen zoals ontslag op staande voet en proeftijdontslag daargelaten) en herplaatsing van de werknemer in een andere passende functie niet mogelijk is. De onder (2) genoemde herplaatsingsverplichting houdt in dat een werkgever moet…

View Details

Legal reminder: hoogte maximale transitievergoeding per 2019 en verplichting dialoog met OR over beloningen

Inmiddels is iedereen weer aan zo’n beetje aan het werk en daarom een korte reminder van twee voor de praktijk belangrijke aanpassingen per 1 januari 2019: (1) de hoogte van de maximale transitievergoeding en (2) transparantie over de beloningsverhoudingen binnen de onderneming (vaak een gevoelig item). Maximale transitievergoeding De maximale transitievergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd. Per…

View Details

Een jaar arbeid

In het jaar 2018 staat de regulering van de arbeid op meerdere fronten onder druk. Het gaat allang niet meer (alleen maar) om de verschillen tussen ‘flex’ en ‘vast’. De eerder ingezette discussie over de vraag hoe om te gaan met (schijn)zelfstandigen wordt steeds vaker breder getrokken: hoe dienen we überhaupt onze werkenden te beschermen?…

View Details

Aanscherping beloningsregels financiële sector in de maak

Naar aanleiding van de voorgenomen salarisverhogingen bij ING eerder dit jaar, gaat de Minister onder meer over tot de volgende aanscherping van de beloningsregels met betrekking tot vaste beloningen in de financiële sector: Introductie van een wettelijke verplichting tot het aanhouden van aandelen en vergelijkbare financiële instrumenten in vaste beloningen van bestuurders en medewerkers van…

View Details

Kwartetten met arbeidsverhoudingen

Vroeger was alles beter, zo wordt vaak gezegd. Nu is dat uiteraard een twijfelachtige stelling, maar dat het soms duidelijker was, is wel vol te houden. Dat geldt bijvoorbeeld voor het duiden van arbeidsverhoudingen. Gesimplificeerd gesteld: men werkte tot het grootste deel van de vorige eeuw in de landbouw of de industrie – de dienstensector…

View Details