Detacheerder DPA en payrollonderneming Tentoo vroegen dispensatie van de algemeen verbindend verklaard uitzend-cao. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State deed hierover een aantal uitspraken die relevant zijn voor de praktijk van detacheerders, uitzenders, payrollondernemingen, én de dispensatiepraktijk buiten de uitzendsector. Over een van die uitspraken schreef Sebastiaan een annotatie voor Jurisprudentie in Nederland (JIN).

De volledige annotatie vindt u hier.