In het laatste nummer van het Tijdschrift voor Arbeid en Onderneming schreef Charlotte Waterman een artikel met betrekking tot het Nederlands werknemersbegrip en de richtlijnconforme interpretatie daarvan. Zij gaat in op de discrepantie die lijkt te bestaan tussen de verschillende werknemersbegrippen en hoe deze discrepantie kan leiden tot fricties in de nationale rechtspraak. De beoogde plannen uit het regeerakkoord komen hierbij ook aan bod.

Lees verder.