In het eerste nummer van 2018 van het Tijdschrift voor Arbeid en Onderneming schreven Marian van Eck en Mandy Ruijssenaars een artikel over het moment van raadpleging van vakbonden over (maatregelen leidend tot) collectief ontslag. Afgelopen september heeft het HvJ EU twee interessante arresten gewezen, te weten Socha en Ciupa, die het moment van raadpleging mogelijk zou kunnen vervroegen. In dit artikel gaan zij in op deze arresten en de mogelijke gevolgen voor de Nederlandse praktijk, in het bijzonder het moment waarop werkgever de vakbonden moeten raadplegen.

Lees hier verder.