Bij wet voorgeschreven werden immateriële activa bestaande uit financiële instrumenten van klanten, hun boekhouding, andere verleende diensten als ook documentatie over de aan klanten geleverde diensten door Banka aan Alta Invest overgedragen. Hoewel de activiteit grotendeels berustte op deze immateriële activa en aldus bijdroegen aan de identiteit van de onderneming, leidt dat in deze zaak niet automatisch tot overgang.

In deze noot zal Boudewijn Kanen toelichten welke aspecten volgens het hof nog meer een rol spelen en of deze zaak in zijn algemeenheid nog impact heeft op de beoordeling van andere Spijkers-factoren.