In Nederland bestaat er discussie over de vraag of de regels rond overgang van onderneming van toepassing zijn bij een pre-pack en een doorstart na faillissement. Er is ook nieuwe wetgeving voor in de maak. In zijn noot bij een recente Europese uitspraak gaat Boudewijn Kanen in op de balans die vanuit Europees arbeidsrecht gevonden moet worden tussen bescherming van werknemers als de onderneming feitelijk wordt voortgezet en het niet in de kiem smoren van een doorstart door te veel werknemersbescherming.