Mag een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds het percentage van de werknemersbijdrage aan hun pensioenpremie bepalen? Een noot over solidariteit en verplicht gestelde bedrijfstakpensioenen bij de uitspraak van de Hoge Raad van 2 maart 2018.

Lees hier verder.