In het FD van 9 november stond een (van Bloomberg vertaald) artikel van Matthew Boyle (‘Zo kom je van dat functioneringsgesprek af’). Herkenbaar voor ons arbeidsrechtadvocaten is dat werknemers én bedrijven niet blij zijn met het fenomeen functioneringsgesprek. Het leidt vooral tot frustratie en gedemotiveerd personeel. Zoals Boyle stelt komt het vaak neer op  ‘een heel jaar afwachten, om uiteindelijk te horen te krijgen dat je een beoordeling krijgt van twee op een schaal van vijf. Veel werkgevers willen dan ook af van het klassieke beoordelingsgesprek en stappen over naar ‘het nieuwe beoordelen’. Kern van het nieuwe beoordelen is immers een continue dialoog over performance en ontwikkeling en een zekere mate van regie voor de werknemer over de eigen ontwikkeling (‘empowerment’). Wel moet nog steeds de eerlijke boodschap gegeven worden, ook als het niet goed gaat. Niet eerlijk communiceren leidt tot verlies aan vertrouwen van werknemers en – als verbetering van het functioneren uiteindelijk uitblijft – bemoeilijkt een ontslag. In deze uitspraak lukte het Red Bull bijvoorbeeld niet een werknemer wegens onvoldoende presteren te ontslaan.

Lees de noot van collega Boudewijn Kanen hier.