Een nieuwe zaak waarin het Hof van Justitie zich uitlaat over eto-redenen bij overgang van onderneming. Wanneer kan een werknemer toch ontslagen worden wegens de overgang? Slechts één keer eerder liet het Hof zich uit over deze vraag.

Over dit arrest mocht Charlotte Waterman deze annotatie voor de JAR schrijven. Ook voor de Nederlandse ontslagpraktijk betreft dit  een belangrijke uitspaak dus.