Deze vraag kwam aan de orde in een uitspraak van de Rechtbank Den Haag. Charlotte Waterman schreef een annotatie bij deze uitspraak in het juridische tijdschrift JIN (JIN 2021/78). In deze uitspraak oordeelde rechtbank dat er sprake was van een arbeidsovereenkomst ondanks dat partijen nadrukkelijk een stageovereenkomst waren overeengekomen. Daardoor maakte de werknemer alsnog aanspraak op het minimumloon over de gehele ‘stageperiode’ en werd dat bedrag ook vermeerderd met de wettelijke rente en wettelijke verhoging. De gevolgen van een dergelijke kwalificatie kunnen dus groot zijn.

In deze annotatie is onder andere een handig schema opgenomen aan de hand waarvan kan worden nagegaan of sprake is van een arbeidsovereenkomst of een stageovereenkomst. Door vooraf aan de hand van dit schema een goede check te doen, hoeft een werkgever dus niet (meer) voor verrassingen te komen te staan.

U kunt de annotatie hier raadplegen (vanaf pagina 667). Indien u zelf vragen heeft over een stageovereenkomst, neem dan gerust contact met ons op!