In deze uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dient de werknemer – voor het eerst in hoger beroep – zelfstandige tegenverzoeken in. De werknemer verzoekt om betaling van een transitievergoeding en een billijke vergoeding. Strikt genomen is het in strijd met art. 362 Rv om voor het eerst in hoger beroep een tegenverzoek in te dienen. Toch behandelt het Gerechtshof de tegenverzoeken. Heleen Foesenek schreef een annotatie bij deze uitspraak en bespreekt in welke situaties artikel 362 Rv botst met het arbeidsrecht en hoe er door Gerechtshoven wordt omgegaan met dergelijke verzoeken die strikt genomen in strijd zijn met art. 362 Rv.

Lees de noot van collega Heleen Foesenek hier.