In deze uitspraak gaat het om de vraag of de Stichting Ambulancezorg Noord en Oost Gelderland de maaltijd- en reistijdvergoedingen van haar medewerkers terecht heeft stopgezet vanwege de inwerkingtreding van de standaard-cao Sector Ambulancezorg 2011. In die cao waren immers geen bepalingen over maaltijd- en reistijdvergoedingen opgenomen. Het hof heeft aan de hand van de cao-norm betoogd dat aanvullende afspraken inderdaad niet zijn toegestaan. In deze noot analyseert Heleen Foesenek de uitspraak aan de hand van wetgeving en rechtspraak en geeft ze haar visie op de juistheid van de uitspraak. Lees verder

Liber Dock noot JAR standaardcao sector ambulancezorg