Marleen van Woerden en Charlotte Waterman schreven een annotatie bij de uitspraak van Gerechtshof Amsterdam JAR 2018/83. Volgens het hof is het EasyJet toegestaan om bij een staking in Nederland piloten uit een buitenlands concernonderdeel te halen, zonder dat daarmee het onderkruipersverbod van artikel 10 Waadi wordt geschonden. De interpretatie van artikel 10 Waadi die het hof in de onderhavige zaak heeft bevestigd, kan wat ons betreft een onwenselijk effect hebben. Het zal op deze wijze immers voor een (inter)nationaal concern eenvoudiger zijn een staking te omzeilen, dan voor kleinere ondernemingen die geen mogelijkheid hebben tot internationale intra-concerndetachering en zich geconfronteerd zien met de effectieve werking (en schadelijke gevolgen) van een staking. Als oplossing voor deze situatie zou wat ons betreft aangesloten kunnen worden bij de Detacheringsrichtlijn; een argumentatielijn die in onderhavige zaak niet aan bod is gekomen.

Lees hier verder.