In deze uitspraak is aan de orde het ontslag van een zogenoemde “bankzitter”. Kern van het geschil is dat het detacheerder Star, ondanks inspanningen, niet lukt de werknemer in kwestie te plaatsen bij opdrachtgevers terwijl de loonbetaling gewoon doorloopt, een situatie waar detacheerders vaak mee te maken hebben. Star wendt zich in eerst instantie tot UWV en na afwijzing tot de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst op grond van bedrijfseconomische omstandigheden te ontbinden. De kantonrechter gaat in tegenstelling tot UWV wél over tot ontbinding, hij vindt (her)plaatsing binnen 26 weken niet reëel. In deze noot analyseert Marleen van Woerden de uitspraak aan de hand van wetgeving en rechtspraak en stipt ze kort aan welke mogelijkheden uitzendwerkgevers onder de WWZ hebben. Lees verder

bankzitter-oude-man