Wat gebeurt er met cao’s bij overgang van onderneming is vaak lastig, laat staan wat er gebeurt met toekomstige cao’s. In deze noot worden de gevolgen besproken van overgang van onderneming voor bepalingen in de arbeidsovereenkomst die ook toekomstige cao’s van toepassing verklaren (incorporatiebedingen); gaat alleen de cao op het moment van overgang over en “bevriest die” of gelden ook toekomstige cao’s waar de verkrijger niet eens partij bij is? lees verder

Liber Dock Asklepios overgang van onderneming