In een recent arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden kwamen de implicaties van overgang van onderneming voor de pensioendriehoek aan de orde. Het ging in het bijzonder om pensioenpremies die door de inmiddels gefailleerde vervreemder onbetaald gebleven waren. Lees verder.

Liber Dock noot TAO 2015-4 achterstallige pensioenpremies