Derdenbedingen komen in de praktijk op verschillende rechtsgebieden voor, ook in het pensioenrecht. Het belangrijkste voorbeeld daarvan is het derdenbeding in een uitvoeringsovereenkomst.

Wanneer een derdenbeding wordt aangenomen, heeft dat tot gevolg dat deelnemers rechtstreeks partij kunnen worden bij die uitvoeringsovereenkomst en bepaalde rechten uit die uitvoeringsovereenkomst kunnen afdwingen. Dat is relevant omdat de uitvoeringsovereenkomst inhoudelijke aspecten van een pensioenregeling regelt die van materiële invloed (kunnen) zijn op de arbeidsvoorwaarde pensioen. Vaak is onduidelijk wat de gevolgen zijn van het derdenbeding voor de pensioenrelatie(s). Dit komt in dit artikel aan de orde. Lees verder.