Heleen Foesenek (she/her)

Advocaat

Heleen is sinds 2011 werkzaam als advocaat. Zij heeft zich gespecialiseerd in het arbeidsrecht en adviseert nationale en internationale werkgevers en werknemers over diverse arbeidsrechtelijke vraagstukken. Heleen heeft daarnaast veel ervaring in het procederen bij de rechtbank en het hof.

De advies- en proceservaring van Heleen ziet op zowel individuele als collectieve ontslagtrajecten, reorganisaties, medezeggenschap en arbeidsvoorwaarden. Zo heeft Heleen bedrijven succesvol begeleid in reorganisatietrajecten en adviseert zij regelmatig over diverse medezeggenschapskwesties.

Heleen heeft een goed gevoel voor de verschillende belangen die in een zaak spelen. Zij is vasthoudend en een goede onderhandelaar. Heleen is een open en betrokken persoonlijkheid.

In 2015 heeft Heleen de Grotius Specialisatieopleiding Arbeidsrecht cum laude afgerond. Heleen geeft regelmatig workshops op het gebied van ontslag, medezeggenschap en arbeidsvoorwaarden. Zij heeft het vak Arbeidsrecht aan de Hogeschool Utrecht gedoceerd.

Heleen is lid van de Vereniging voor Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN).

Heleen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd.

Arbeidsrecht

  • medezeggenschap
  • collectief ontslag
  • arbeidsmediation
  • internationaal arbeidsrecht

 

 

< terug naar 'people'