home
nl en

Boudewijn Kanen - Partner

Boudewijn is ruim 13 jaar advocaat waarvan het grootste gedeelte bij een gerenommeerd Zuidas kantoor. Hij is gespecialiseerd in de arbeidsrechtelijke aspecten van verandertrajecten, zoals reorganisaties, overnames en collectieve wijziging van arbeidsvoorwaarden, inclusief pensioen. Hij heeft complexe trajecten met de ondernemingsraad succesvol gerealiseerd. Daarnaast is hij expert op vennootschappelijke medezeggenschap, in het bijzonder de structuurregeling en de positie van de commissaris. Met deze brede kennis van medezeggenschap, heeft hij geadviseerd over een te ontwikkelen medezeggenschapsstructuur van een joint venture (een structuurvennootschap) en grootschalig reorganisatieontslag bij multinationals.

Boudewijn heeft succesvol geopereerd in complexe kwesties binnen (internationale) ondernemingen, waar zowel interne als externe stakeholdersbelangen speelden. Daarbij heeft hij zowel management, raad van commissarissen als ondernemingsraad effectief geadviseerd bij juridisch strategische keuzes en de communicatie daarover. Hij kijkt daarbij ook verder dan alleen de geijkte oplossingen.

Gelet op zijn expertise is Boudewijn vaste auteur voor de signaleringen in het Tijdschrift Arbeidsrecht in de Praktijk (“TAP”) en becommentarieert pensioenrechtspraak voor “Sdu Opmaat” (zie track record). Tevens publiceert hij in vakbladen. Boudewijn heeft de specialisatiecursussen Post-Academische Leergang Arbeidsrecht (PALA) en de Leergang Pensioenrecht succesvol afgerond. Hij is Certified Pension Lawyer (CPL). Boudewijn verzorgt regelmatig workshops en heeft gedoceerd aan de Universiteit van Amsterdam.

Boudewijn is recommended door Legal 500 2014.