Het adviesrecht van de ondernemingsraad bij het verplicht instellen van een Raad van Commissarissen (op grond van de structuurregeling). Hoe ver reikt het adviesrecht als voldaan wordt aan een wettelijke plicht?

lees verder

Liber-Dock-Blog-AvA-besluit-adviesrecht-WOR-1024x729.jpg

adviesrecht OR | samenstelling RvC| medezeggenschap